Fytotherapie

De basis van fytotherapie ofwel kruidengeneeskunde wordt gevormd door eeuwenoude kennis en ervaring. Het is een van de oudste behandelmethoden die we kennen.

Al sinds lange tijd maakt de mens gebruik van planten en kruiden; om zichzelf te voeden, te genezen maar ook om gezond te blijven.    Vele eeuwen geleden wist de mens precies welke planten veilig en gezond waren en welke giftig. Men maakte daarvoor gebruik van hun natuurlijke intuïtie. Ook wist men dat veel voedingsmiddelen een genezende werking hebben. Iets wat de meeste mensen zich tegenwoordig niet meer realiseren. We zijn onze intuïtie voor het kiezen van de juiste planten en het vermijden van het gebruik van schadelijke planten langzaam verloren.

Gelukkig is veel van de oude kennis bewaard gebleven. Tijdens en na de middeleeuwen verschenen in Europa steeds meer kruidenlexicons. Ze vormen een rijke bron van geneeskundige gegevens die in de loop van honderden jaren zijn verzameld. 

Kruidengeneeskunde is een holistische vorm van genezen. Holistisch staat voor allesomvattend. Hoewel kruiden vaak een duidelijke geneeskrachtige werking hebben zal ik zowel lichaam als geest bij het genezingsproces betrekken.  Ik zal dus proberen de oorzaak van je ziekte of klacht te achterhalen waardoor ik het probleem bij de kern aan kan pakken.

Bij een kruidengeneeskundige behandeling wordt geprobeerd de stofwisseling, de organen of de psyche rechtstreeks te beïnvloeden en te genezen met kruiden en planten.


Orthomoleculaire therapie

Het woord orthomoleculair bestaat uit 2 griekse woorden: Orthos en Moleculair.  Orthos betekent optimaal of juist en Moleculair staat voor moleculen ofwel de kleinste deeltjes van ons lichaam. Het betekend dus letterlijk: de juiste moleculen.

In de orthomoleculaire geneeskunde zorgen we ervoor dat het lichaam de benodigde voedingsstoffen, zoals vitaminen, mineralen en spoorelementen, in de juiste hoeveelheden krijgt om optimaal te kunnen functioneren. 

Voeding vormt een belangrijke factor als het om de kwaliteit van leven gaat. Voeding beïnvloedt je lichamelijke en geestelijke welzijn. Sommige voeding maakt je ziek, terwijl andere voeding juist weer je gezondheid bevordert.

In ons huidige milieu is het vaak lastig om gezonde, volwaardige voeding tot ons te nemen. Veel voedingsmiddelen zijn bewerkt en de kwaliteit is verminderd door milieuvervuiling, uitputting van de landbouwgrond en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Hierdoor bevat onze voeding niet meer genoeg vitaminen, mineralen en spoorelementen waardoor er tekorten in ons lichaam ontstaan.

Door deze tekorten kun je allerhande klachten ontwikkelen zoals een verminderde weerstand, psychische klachten, maag- en darmklachten en menstruatie en/of vruchtbaarheidsproblemen.

Bij een orthomoleculaire behandeling wordt de oorzaak van de tekorten, of disbalans gezocht en behandeld. Dit heeft over het algemeen meer tijd nodig. Meestal komen lichaam en geest na ongeveer 3 maanden weer in balans waardoor klachten af zullen nemen of zelfs verdwijnen.

 


Ayurveda

Ayurveda betekent de wetenschap van het leven. Ook deze geneeswijze is een van de oudste die de mens kent.

Ayurveda is zowel gesystematiseerde kennis als praktische wijsheid. Een levenskunst die de gezondheid van alle levensfasen, lichaam, geest en ziel betreft.

Volgens Ayurveda is de bron van al het bestaan universeel kosmisch bewustzijn, dat zich als mannelijke en vrouwelijke energie kenbaar maakt. Deze twee energieën zijn in alle levende organismen aanwezig, alsmede in onbezielde voorwerpen.

De mens, een schepping van het Kosmisch Bewustzijn, wordt beschouwd als een microkosmos van de macrokosmos die het universum is. Wat in de kosmos aanwezig is, is ook in mensen aanwezig. De mens is een miniatuur van de natuur.

 Het lichaam kan niet los van de ziel gezien worden noch de mens van zijn omgeving.

Bij een Ayurvedische behandeling word gekeken naar je constitutietype en al je levensomstandigheden zoals emoties, verhoudingen, sociaal leven en de invloed van tijdstippen en seizoenen.

Volgens ayurveda begint gezondheid in het inzicht in de drie basis energieën;  Vata, Pitta en Kapha. In ons lichaam regeren deze drie dosha's de biologische en psychische processen, onze geest en ons bewustzijn. Wanneer ze in evenwicht zijn, brengen ze gezondheid voort. Wanneer ze uit evenwicht geraken, vormen ze de oorzaak van ziekte.

Wanneer je weet welke dosha jij bent kun je je leefstijl hierop aanpassen om een zo optimaal mogelijke gezondheid te bereiken.


"Let food be thy medicine and medicine be thy food"

Hippocrates