Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van Praktijk Matricaria, gevestigd op Bergerweg 4 in Vlodrop, handelt alleen via de webwinkel. 
E-mail: praktijk.matricaria@gmail.com 
KVK-nummer: 80425747
Btw-identificatienummer: NL003444063B50
Versie geldig vanaf 18-08-2021. 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Praktijk Matricaria , zoals deze beschikbaar zijn gesteld door Praktijk Matricaria.

In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijk Matricaria is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Praktijk Matricaria. 

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Praktijk Matricaria, zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. Het doen van een bestelling op de website houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 

 

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Praktijk Matricaria te mogen claimen of te veronderstellen. 

Praktijk Matricaria streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.praktijkmatricaria.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 

 

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.praktijkmatricaria.nl op deze pagina. 

 

Prijzen 

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 

Betaling kan geschieden middels ideal.

 

Verzendkosten

Bij zendingen binnen NL wordt voor postpakket €6,75 en voor brievenbuspakket €4,10 aan verzendkosten gerekend. 

 

Verzending

Alle pakketten worden verzonden met PostNL.

Consument dient ten aller tijde zelf te controleren of het leveringsadres dat is ingevuld tijdens het bestellen nog actueel is.

Levering door Praktijk Matricaria vindt plaats op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de consument, dit is binnen 1 tot 5 werkdagen.

Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

Het laten verzenden van een product is geheel op eigen risico en Praktijk Matricaria stelt zich niet aansprakelijk voor lichte onoverkoombare schade tijdens transport.

 

Garantie

Praktijk Matricaria garandeert dat de producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. Het doen van reclamatie geldt gedurende een periode van 7 dagen na levering. Hierbij dient u het bestelbewijs te kunnen laten zien.

Indien de geleverde zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Praktijk Matricaria zorgen voor een passend vervangend product of herstel. Deze genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik of wanneer consument of derden wijzigingen hebben aangebracht aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk doch in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst te inspecteren op volledigheid. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen 7 dagen na ontdekking  per email gemotiveerd aan Praktijk Matricaria te melden. Dit kan via praktijk.matricaria@gmail.com.

 

Retouren

Retouren worden enkel geaccepteerd indien de producten onbeschadigd en ongebruikt retour komen, dan wel in dezelfde staat als dat ze naar koper zijn verzonden. Het te retourneren bedrag ontvangt u retour binnen 14 dagen na ontvangst en controle van het product bij Praktijk Matricaria.

Mocht de retour niet voldoen aan de voorwaarden dan laat Praktijk Matricaria dit per email weten. U heeft dan de keuze om de retour terug te ontvangen, of dat de kosten voor de schade in mindering worden gebracht op het te restitueren bedrag. De kosten voor het terugzenden komen voor rekening van consument, tenzij anders overeengekomen.

 

Privacy

Praktijk Matricaria respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.